Trường Mầm Non Song Ngữ Kidzone I Trường Mầm Non Quốc Tế

Trường Mầm Non Song Ngữ Kidzone I Trường Mầm Non Quốc Tế

Trường Mầm Non Song Ngữ Kidzone I Trường Mầm Non Quốc Tế

Trường mầm non Song ngữ Kidzone, giảng dạy theo mô hình HighScope của Mỹ. Là một trong những trường song ngữ tiên phong giảng dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất (first language) giúp trẻ có nền tảng Anh ngữ vượt trội ở tuổi mầm non.


Tag liên quan đến Trường Mầm Non Song Ngữ Kidzone I Trường Mầm Non Quốc Tế

trường mầm non quốc tế,mam non song ngu,mam non,kidzone,mam non quan 2,mam non quan 9,mam non quoc te,mam non tot,mam non tu thuc,highscope,mầm non song ngữ,mầm non mầm non quận 2,mầm non quận 9,mầm non quốc tế,trường mầm non quốc tế

Xem thêm các video khác tại mamnonquocte.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *