Trường Mầm Non Sân Lá Cọ – Stamford Grammar – Graduation 2013 – 2014 – Part 01

Trường Mầm Non Sân Lá Cọ - Stamford Grammar - Graduation 2013 - 2014 - Part 01

Trường Mầm Non Sân Lá Cọ – Stamford Grammar – Graduation 2013 – 2014 – Part 01

Trường Mầm Non Sân Lá Cọ – Stamford Grammar được thành lập vào năm 2006. Các bé sẽ được học tập và sinh hoạt với các giáo viên nói tiếng Anh giọng bản ngữ, có bằng cấp chuyên môn, nhiều kinh nghiệm và yêu thương trẻ nhỏ theo phương châm: “Học Mà Chơi, Chơi Mà Học”.

– See more at: http://www.stamfordgrammar.com


Tag liên quan đến Trường Mầm Non Sân Lá Cọ – Stamford Grammar – Graduation 2013 – 2014 – Part 01

trường mầm non quốc tế,Trường Mầm Non,Trường Mẫu Giáo,Nhà Trẻ,Mầm Non,Mẫu Giáo,Trường Mầm Non Quốc Tế,Trường Mẫu Giáo Quốc Tế,Mầm Non Quốc Tế,Mẫu Giáo Quốc Tế,mam non,truong mam non,mau giao,truong mau giao,Nursery,Family & Parenting Services,Child Care,preschool education

Xem thêm các video khác tại mamnonquocte.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *