Sứ mệnh Hệ thống trường Mầm non Quốc tế Kindy City

Sứ mệnh Hệ thống trường Mầm non Quốc tế Kindy City

Sứ mệnh Hệ thống trường Mầm non Quốc tế Kindy City

Hệ thống Trường Mầm non Quốc tế Kindy City hoạt động với sứ mệnh đem lại một môi trường học tập và phát triển an toàn, thân thiện, tôn trọng sự khác biệt của trẻ từ 2-5 tuổi, để các em trở thành những người ham học, biết cách học và biết cư xử phải phép.


Tag liên quan đến Sứ mệnh Hệ thống trường Mầm non Quốc tế Kindy City

trường mầm non quốc tế,preschool

Xem thêm các video khác tại mamnonquocte.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *