Múa – Đân Ca Trung Hoa – Lớp Chồi 2 – Trường Mầm Non Song Ngữ Tuổi Thơ – Quy Nhơn 2016

Múa - Đân Ca Trung Hoa - Lớp Chồi 2 - Trường Mầm Non Song Ngữ Tuổi Thơ - Quy Nhơn 2016

Múa – Đân Ca Trung Hoa – Lớp Chồi 2 – Trường Mầm Non Song Ngữ Tuổi Thơ – Quy Nhơn 2016

Ngày 30/6/2016 Trường Mầm Non Song Ngữ Tuổi Thơ – Quy Nhơn tổ chức cho các bé biểu diễn văn nghệ tổng kết năm học 2015 – 2016 và chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.


Tag liên quan đến Múa – Đân Ca Trung Hoa – Lớp Chồi 2 – Trường Mầm Non Song Ngữ Tuổi Thơ – Quy Nhơn 2016

trường mầm non quốc tế,mam non tuoi tho quy nhon,mam non song ngu tuoi tho quy nhon,mam non song ngu tuoi tho,mầm non tuổi thơ quy nhơn,mầm non tuổi thơ,mầm non song ngữ tuổi thơ

Xem thêm các video khác tại mamnonquocte.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *