Múa – Chú Ếch Con – Lớp Trẻ 2 – Trường Mầm Non Song Ngữ Tuổi Thơ – Quy Nhơn 2016

Múa - Chú Ếch Con - Lớp Trẻ 2 - Trường Mầm Non Song Ngữ Tuổi Thơ - Quy Nhơn 2016

Múa – Chú Ếch Con – Lớp Trẻ 2 – Trường Mầm Non Song Ngữ Tuổi Thơ – Quy Nhơn 2016

Ngày 30/6/2016 Trường Mầm Non Song Ngữ Tuổi Thơ – Quy Nhơn tổ chức cho các bé biểu diễn văn nghệ tổng kết năm học 2015 – 2016 và chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.


Tag liên quan đến Múa – Chú Ếch Con – Lớp Trẻ 2 – Trường Mầm Non Song Ngữ Tuổi Thơ – Quy Nhơn 2016

trường mầm non quốc tế,mầm non tuổi thơ quy nhơn,mầm non song ghữ tuổi thơ quy nhơn,trường mầm non tuổi thơ quy nhơn,trường mầm non song ngữ tuổi thơ quy nhơn,mamnontuoitho quy nhon

Xem thêm các video khác tại mamnonquocte.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *