Aerobic – Em Yêu Biển Lắm – Lớp Lá – Trường Mầm Non Song Ngữ Tuổi Thơ – Quy Nhơn 2016

Aerobic - Em Yêu Biển Lắm - Lớp Lá - Trường Mầm Non Song Ngữ Tuổi Thơ - Quy Nhơn 2016

Aerobic – Em Yêu Biển Lắm – Lớp Lá – Trường Mầm Non Song Ngữ Tuổi Thơ – Quy Nhơn 2016

Ngày 30/6/2016 Trường Mầm Non Song Ngữ Tuổi Thơ – Quy Nhơn tổ chức cho các bé biểu diễn văn nghệ tổng kết năm học 2015 – 2016 và chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.


Tag liên quan đến Aerobic – Em Yêu Biển Lắm – Lớp Lá – Trường Mầm Non Song Ngữ Tuổi Thơ – Quy Nhơn 2016

trường mầm non quốc tế,Trường mầm non song ngữ Tuổi Thơ,mamnontuoitho quy nhon,trường mầm non tuổi thơ,mamnontuoitho,mamnontuoithoquynhon

Xem thêm các video khác tại mamnonquocte.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *