ហេតុអ្វីមនុស្សមិនងាយកែចរិត | SAN SOCHEA

ហេតុអ្វីមនុស្សមិនងាយកែចរិត | SAN SOCHEA

ហេតុអ្វីមនុស្សមិនងាយកែចរិត | SAN SOCHEA

ហេតុអ្វីមនុស្សមិនងាយកែចរិត | SAN SOCHEA
————–
Website: http://www.sansochea.org
Facebook: http://www.fb.com/www.sansochea.org
YouTube: https://www.youtube.com/sansocheaofficials

មាតិកាមេរៀនព្រះធម៌ (YouTube Playlist)
——————————————-
0១.របៀបអានភាសាបាលី: http://bit.ly/2lChN50
0២.មេរៀនចិត្តបរមត្ថ http://bit.ly/2m4FiUu
0៣.មេរៀនចេតសិក​:​​​ http://bit.ly/2lHOhec
0៤.មេរៀនរូបបរមត្ថ: http://bit.ly/2k8V5B2
0៥.មេរៀនធម្មសង្គណី: http://bit.ly/2m5Hr2d
0៦.មេរៀនបដិច្ចសមុប្បាទ: http://bit.ly/2kAyjSD
0៧.សាមណេរប្បញ្ហា​: http://bit.ly/2lEDAsC
0៨.ឆ្លើយសំណួររាត្រីថ្ងៃសុក្រ: http://bit.ly/2kARX11
0៩.មេរៀនព្រះអភិធម្ម http://bit.ly/2m4FiUu
១០.បកស្រាយសំណួរវិទ្យុកល្យាណមិត្ត: ​http://bit.ly/2lChXcC
Keyword (ពាក្យគន្លឹះ):
សាន សុជា
ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
វត្តមណីរតនារាម
San Sochea
Ven San Sochea
San Sochea Official
San Sochea 2019
San Sochea mp3
San Sochea Video
sansochea.org
San Sochea Live
San Sochea Facebook Live
មេរៀនព្រះធម៌
មេរៀនព្រះអភិធម្ម
ស្តាប់ព្រះធម៌


Tag liên quan đến ហេតុអ្វីមនុស្សមិនងាយកែចរិត | SAN SOCHEA

trường mầm non quốc tế,សាន សុជា,san sochea 2018,san sochea 2019,san sochea new,san sochea dhammatalk,san sochea smot,សាន សុជា ២០១៨,san sochea 2017,san sochea tv online,san sochea live,san sochea usa,san sochea,khmer dhammatalk,san sochea new 2019,English dhammatalk,san Sochea English,Buddhism,វត្តមណីរតនារាម,Ven San Sochea,san sochea mp3,san sochea video,San Sochea Official

Xem thêm các video khác tại mamnonquocte.edu.vn

14 Replies to “ហេតុអ្វីមនុស្សមិនងាយកែចរិត | SAN SOCHEA”

  1. សាធុ—លោកម្ចាស់ករុណាស្ដាប់ច្រីនដងហេីយតែឆ្ងាញ់ពីរោះស្ដាប់បានយល់ជ្រះថ្លាក្រៃលែង

  2. មកពីរមនុស្ស ដែលធ្វើអោយយើងឈឺ នឹងអយុតិធម័ ចំពោះយើង ច្រើន ពេក ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *