ដាក់កាក់ក្នុងមាត់ខ្មោចដើម្បីអ្វី [Dharma Talk] San Sochea, Please Subscribe

ដាក់កាក់ក្នុងមាត់ខ្មោចដើម្បីអ្វី [Dharma Talk] San Sochea, Please Subscribe

ដាក់កាក់ក្នុងមាត់ខ្មោចដើម្បីអ្វី [Dharma Talk] San Sochea, Please Subscribe

ដាក់កាក់ក្នុងមាត់ខ្មោចដើម្បីអ្វី, San Sochea, Dharma Talk គឺជា YouTube Channel សម្រាប់ Upload វីដេអូព្រះធម៌ដែលសម្តែងដោយ លោកម្ចាស់គ្រូ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា, san sochea និងព្រះធម្មកថិកល្បីៗជាច្រើនទៀតដូចជា ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព, Kou Sopheap, ភិក្ខុមុនិបាលោ ជួន កក្កដា, Choun Kakada, និងផ្សេងៗ ។ សូមចុច Subscribe (ជាវ) និងចុចលើរូបកណ្តឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីជាច្រើនទៀត! សូមអរព្រះគុណ និងសូមអរគុណ ។
👉 Subscribe YouTube
​​ 👉 Share
👉 Comment
👉 Like
​ 🙏សូមអនុមោទនាបុណ្យ !!! សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណ 🙏
Subscribe for more
F/B : PHOEURN.VANDY
Page សំឡេងព្រះធម៌


Tag liên quan đến ដាក់កាក់ក្នុងមាត់ខ្មោចដើម្បីអ្វី [Dharma Talk] San Sochea, Please Subscribe

trường mầm non quốc tế,Dharma Talk,San sochea​,សាន សុជា​ ​,សំនួរ ចម្លើយ សាន សុជា,Smort San sreypov,San sreypov smort,Smort khmer,ណក់ ចំរើន ស្មូត,ស្មូតសាន សុជា,San sochea Smort,Smort san sochea,ភិក្ខុវីរិយបណ្ឌិតោ ភឿន វ៉ាន់ឌី,អហេតុកចិត្ត១៨ដួង,dhamma,អភិធម្ម សាន សុជា,ព្រះអភិធម្ម ប៊ុត សាវង្ស,សិក្សាព្រះអភិធម្ម,ព្រះអភិធម្ម,dharma preach,san sochea vj,dharma khmer,Dharma VD,San Sochea 2020,ដាក់កាក់ក្នុងមាត់ខ្មោចដើម្បីអ្វី

Xem thêm các video khác tại mamnonquocte.edu.vn

One Reply to “ដាក់កាក់ក្នុងមាត់ខ្មោចដើម្បីអ្វី [Dharma Talk] San Sochea, Please Subscribe”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *