គុកអតិតកាល, សាន សុជា | san sochea 「Moa Me Education​」

គុកអតិតកាល, សាន សុជា | san sochea 「Moa Me Education​」

គុកអតិតកាល, សាន សុជា | san sochea 「Moa Me Education​」

#Moa Me Education
#តើកំហុសអ្នកណា
#សានសុជា​
គុកអតិតកាល, សាន សុជា | san sochea 「Moa Me Education​」
………………………………………………………………………
ការចែករំលែករបស់អ្នកជាការចូលរួមធ្វើល្អក្នុងសង្គម
សូមចុច Subscribe YouTube
សូមចុច Like YouTube
សូមចុច Share YouTube
សូមចុច Comment YouTube
………………………………………………………………………
🙏🙏🙏 សូមអរព្រះគុណ និង អរគុណ 🙏🙏🙏
@Answer-ចម្លើយ


Tag liên quan đến គុកអតិតកាល, សាន សុជា | san sochea 「Moa Me Education​」

trường mầm non quốc tế,អ​​ប់រំការកំសាន្ត,ទម្លាប់ពេលព្រឹក,បុគ្គលជោគជ័យ,ជំនឿក្នុងស្រុកខ្មែរ,ធ្វើដូចម្តេចទៅបានចិត្តស្ងប់,ធ្វើអ្វីមួយគួរគិតប្រយោជន៍,អ្នកឃើញធម៌គឺឃើញធម្មតា,ព្រមដាក់គឺស្រាល,ព្រមដាក់គឺស្រាល san sochea,អ្នកខ្លះដឹងថាខុសនៅតែធ្វើ,ដោះចំណងចិត្ត,អត់មានថ្ងៃល្អឬអាក្រក់ទេ,សច្ចធម៌មិនលំអៀង,ខ្មែរសម័យមុននិងខ្មែរសម័យនេះ,សុខផ្លូវចិត្ត,ពូកែធ្វើតាមតែមិនយល់,ជីវិតនិងព្រះធម៌,លោកធម៌៨យ៉ាង,តើអ្នកស្គាល់ព្រះពុទ្ធច្បាស់នៅ,លោកស្រលាញ់ស្រីតើខុសដែរទេ?,ឈ្នះចិត្តអាក្រក់,បណ្ឌិតតិះដៀលត្រូវយកមកគិត,ភ័យខ្លាចស្លាប់,តើកំហុសអ្នកណា,គុកអតីតកាល

Xem thêm các video khác tại mamnonquocte.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *