Thông tin dinh dưỡng
10 ĐIỂM MẠNH SP ELLAC

10 ĐIỂM MẠNH SP ELLAC

 1. Nguyên liệu sữa bột tốt nhất của Newzealand & Úc.
 2. Giấy chứng nhận An toàn vệ sinh thực phẩm do Sở Y tế tp HCM cấp.
 3. Giấy chứng nhận Tiêu chuẩn sản phẩm của Bộ Y tế.
 4. Giấy chứng nhận Tiêu chuẩn cơ sở của Bộ Y tế.
 5. Giấy chứng nhận vi sinh của Sở khoa học & công nhệ - TT Dịch vụ phân tích thí nghiệm tp HCM - CASE
 1. Giải chất lượng vàng trong hội chợ triển lãm thành tựu Kinh tế Thương mại Tiền giang 05- 2005.
 2. Huy chương vàng hàng VN chất lượng cao do Bộ công nghiệp cấp 06- 2006.
 3. Giải sản phẩm được người tiêu dùng yêu thích nhất trong hội chợ EXPO Tây nguyên 2004.
 4. Giải Cầu vàng chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn của bộ Công nghiệp 11-2005.
 5. Giấy chứng nhận không có Melamin và đủ hàm lượng đạm của TT CASE.
 6.  

GIẤY CHỨNG NHẬN
 
VS AT TP
SỞ Y TẾ TPHCM

GIẤY CHỨNG NHẬN
 
TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
BỘ Y TẾ

GIẤY CHỨNG NHẬN
 
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
BỘ Y TẾ

PHIẾU KẾT QUẢ
KIỂM NGHIỆM

 
SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ
TT DV PHÂN TÍCH
THÍ NGHIỆM TP HCM

CASE 

PHIẾU KẾT QỦA
KIỂM NGHIỆM
VI KHUẨN
NẤM MỐC
VI SINH VẬT

 

PHIẾU KẾT QỦA
KIỂM NGHIỆM
ĐẠM
BÉO
CARBOHYDRAT
DHAPHIẾU KẾT QỦA
KIỂM NGHIỆM
KIM LOẠI nặngPHIẾU KẾT QỦA
KIỂM NGHIỆM
MELAMINHUY CHƯƠNG VÀNG
HÀNG VN
CHẤT LƯỢNG CAO
GIẢI CẦU VÀNG
CHẤT LƯỢNG CAO
PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN
BỘ CÔNG NGHIỆP

 

 

Tin đã đưa
 
VIDEO CLIP
LIÊN KẾT WEBSITE
 
QUẢNG CÁO
Dalat Easy Riders