Chương trình năng khiếu
Lịch học năng khiếu

Trường Mầm Non Quốc Tế

LỊCH HỌC NĂNG KHIẾU
 

Mô học Giáo viên Thời gian Thứ
2 4 6 7
 TDNĐ


Kim Thoa

 8g00 - 8g30   B1 & B2    B3    B4&B5

8g00 - 8g30: Đội tuyển khối Bee
8g30 - 9g10: Đội tuyển khối Rabbit 1,2,3,4
9h10 - 9g50: Đội tuyển khối Rabbit 5,6,7,8
9g50 - 10g30: Đội tuyển khối Panda

 9g10 - 9g40    B6&B7  R1  R2  R3
 9g40 - 10g20  R4  R5  R6  R7  R8
 14g00 - 14g40  P5  P4  P3  P2  P1
ĐÀN - HÁT
Phương Dung
 9g10 - 9g50  R1 R2  R3 P1   P5

8g00 - 8g30: Hát khối panda.
8g30 - 9g00: hát khối Rabbit
9g10 - 9g50: Đàn khối Rabbit
9g50 - 10g30: Đàn khối panda

 9g50 - 10g30  R8  R7  R5  R6  R4
 14g00 - 14g40  P2  P3  P4  Hát khối Rabbit Hát khối panda 
 MỸ THUẬT
Mỹ Hảo
 9g10 - 9g50  R5  R6  R8  R4  R7 8g00 - 8g30: Đội tuyển khối Bee
8g30 - 9g10: Đội tuyển khối Rabbit 1,2,3,4
9g10 - 9g50: Đội chuyển khối Rabbit 5,6,7,8
9g50 - 10g30: Đội tuyển khối Panda
 9g50 - 10g30 R3  B1  R2  B7  R1
 14g00 - 14g40  P1  P5 P2   P3  P4
 15g00 - 16g00  B2  B3  B4  B5  B6

 

Ghi chú: Thời gian học các khối như sau:

- Khối Bee: 25 - 30 phút

- Khối Rabbit: 30 - 35 phút

- Khối Panda: 35 - 40 phút

Tin đã đưa
 
VIDEO CLIP
LIÊN KẾT WEBSITE
 
QUẢNG CÁO
Dalat Easy Riders